izvor podataka: poirot

Naziv

Slavonija, Srijem i Baranja 1860-1945: politika, društvo, kultura

Slavonija, Srijem and Baranja 1860-1945: politics, society, culture

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

252-2522632-2628

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama