izvor podataka: poirot

Naziv

Slavonija, Srijem i Baranja od kasne antike do osmanskog doba

Slavonia, Srijem and Baranja from the Late Antiquity to the Ottoman times

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

252-2522632-2631

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama