izvor podataka: poirot

Naziv

Hrvatska kazališna režija

Croatian Theatre Directing

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

264-2641300-2640

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama