izvor podataka: poirot

Naziv

Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika

The Structure of Teacher Lifelong Education

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

269-2692634-2441

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama