izvor podataka: poirot

Naziv

Geografske osnove razvoja litoralnih regija Hrvatske

Geographical Basis of the Croatian Littoral Regions Development

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

269-2693084-1177

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama