izvor podataka: poirot

Naziv

Zaštita voda Kopačkog rita - ekološke interakcije Dunava i poplavnog područja

Water protection of the Kopački Rit-interaction of the Danube and the floodplain

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

285-0000000-2674

01.01.2007

01.01.2014

nije evidentirano

HRK 345.550,85

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama