izvor podataka: poirot

Kemijski senzori za primjenu u biomedicini, hrani i zaštiti okoliša

Chemical Sensors for Biomedical, Food and Environmental Applications


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

291-0580000-0169

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00