izvor podataka: poirot

Naziv

Molekularna obilježja miofibroblasta Dupuytrenove bolesti

Molecular characteristic of myofibroblasts derived from Dupuytrens contracture

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

335-0982464-2393

01.01.2007

01.01.2009

nije evidentirano

EUR 0,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama