izvor podataka: poirot

Naziv

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja

The Centre of Excellence for Biodiversity and Molecular Plant Breeding

Opis projekta

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja je istraživačka mreža usmjerena na prijenos znanja i tehnologije sa svrhom izravnog doprinosa napretku istraživanja u poljoprivredi. Ciljevi Znanstvenog centra izvrsnosti su: (1) Povećanje dobit koja proizlazi iz upotrebe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu, (2) Identifikacija ključnih svojstava biljnih vrsta pomoću poljskih pokusa i laboratorijskih analiza, te optimizacija protokola fenotipizacije, (3) Optimizacija protokola genotipizacije uvođenjem standardiziranih laboratorijskih postupaka, (4) Primjena novih pristupa u statističkoj analizi podataka. Istraživanja će se provesti na osam biljnih vrsta – modela koje predstavljaju glavne poljoprivredne kulture kao i kulture koje bi mogle postati zanimljive za poljoprivrednu proizvodnju u budućnosti u R. Hrvatskoj: kukuruz, pšenica, soja, vinova loza, maslina, kupusnjače, grah i dalmatinski buhač. Krajnji je cilj Znanstvenog centra izvrsnosti poticanje suradnje i sinergije između hrvatskih sveučilišta i znanstvenih instituta na području poljoprivrede u svrhu utemeljenja nove istraživačke platforme koja će objediniti nova znanstvena saznanja i tehnološka postignuća u svrhu prevladavanja poteškoća u području oplemenjivanja bilja.

The Centre of Excellence for Biodiversity and Molecular Plant Breeding (CoE CroP-BioDiv) is a research driven network aimed to deliver both knowledge and outputs in direct support for agricultural research progress. The objectives of the CoE include: (a) increase of benefits arising out of use of plant genetic resources for food and agriculture, (b) identification of key plant traits through field experiments and laboratory analysis and optimize protocols for phenotyping, (c) optimalization of genotyping protocols introducing common standardized lab analysis procedures and (d) implementation of novel statistical methodology. The research is conducted in eight model species chosen to represent economically most important as well as the most promising crops in Croatia: maize, wheat, soybean, grape vine, olive, Brassicas/Alliums, common bean and Dalmatian pyrethrum/Salvias. The main aim is to promote cooperation and synergy among all Croatian universities and research institutes dedicated to research and development of agriculture in order to establish the novel research platform that will incorporate recent scientific and technological advancements to cope with and respond to impending challenges in plant breeding sector.

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

ZCI CroP-BioDiv

KK.01.1.1.01.0005

01.01.2018

01.01.2023

nije evidentirano

HRK 37.511.158

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama