izvor podataka: poirot

Naziv

Sustavi upravljanja i dijagnosticiranja sa smanjenom osjetljivošću na kvarove

Management and diagnosis systems with reduced susceptibility to failures

Opis projekta

Ključne riječi

Znanstveno-istraživački projekti

nije evidentirano

0165103

01.01.2002

31.12.2002

nije evidentirano

HRK 0

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama