izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanja početka plastičnog toka metala kod hladne deformacije

nije evidentirano

Opis projekta

Razvojem suvremenih metoda ispitivanja danas se u svijetu provode istraživanja toka materijala i raspodjele naprezanja u zoni deformacije. Posebna pozornost posvećuje se istraživanju početka plastičnog toka materijala, naročito u elastoplastičnom području. Zapaženo je da kod nekih niskougljičnih čelika i Al legura, nakon dostizanja granice proporcionalnosti, dolazi do pojave L?dersovih linija. Različita su tumačenja ove pojave. U ovom projektu provesti će se istraživanje na niskougljičnom i istom čeliku mikrolegiranom s različitim sadržajem niobija. Provesti će se istraživanja na čeliku istog kemijskog sastav a koji imaju različitu veličinu i raspored niobijevih precipitata. Primjenom suvremenih metoda visioplastičnosti, termografije, digitalne korelacije slike, te pretražne i transmisijske elektronske mikroskopije istražiti će se utjecaj niobija na početak i tok deformacije. Istodobno sa statičkim vlačnim pokusom provesti će se mjerenja s termografskom i optičkom kamerom. Istražiti će se utjecaj različitih parametara (brzine deformacije, stupnja deformacije, sadržaja mikrolegirajućeg elementa niobija, veličine i rasporeda niobijevih precipitata) na elastično, elastoplastično i plastično ponašanje čelika, te formiranje zone deformacije i raspodjelu naprezanja u zoni deformacije. Posebna pozornost će se posvetiti istraživanju utjecajnih parametara na formiranje i propagaciju Lüdersovih linija u elastoplastičnom području. Istražiti će se utjecaju početne strukture, veličine i orijentacije zrna na pojavu i propagaciju L?dersovih linija. Detaljno će se istražiti strukturne promjene koje nastaju u čeliku kod formiranja Lüdersove linije i u različitim fazama njene propagacije kroz zonu deformacije, pri različitim brzinama deformacije kod čelika koji imaju različit sadržaj mikrolegirajućeg elementa niobija.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

MFSRIP062016

IP-2016-06-1270

01.03.2017

30.11.2019

nije evidentirano

HRK 416.850,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama