izvor podataka: poirot

EVOLUCIJA UPALNOG ARTRITISA U DJECE: ULOGA OSNAŽENOGA MUSKULOSKELETNOGA ULTRAZVUKA TE EPIGENETSKIH, PROTEINSKIH I DISBIOTIČKIH BIOMARKERA U RAZVOJU JUVENILNOG IDIOPATSKOG ARTRITISA

nije evidentirano


Juvenilni idiopatski artritis (JIA) najčešća je reumatska bolest dječje dobi. Kako bi se spriječilo oštećenje zglobova te razvoj funkcionalne nesposobnosti, jedan od glavnih ciljeva u liječenju bolesti postao je rano postavljanje dijagnoze te odabir učinkovite i poštedne terapije. Nažalost, na samom početku bolesti trenutno je vrlo teško odrediti kako će bolest napredovati. Dosada je provedeno mnogo istraživanja koja su pokazala da u podlozi bolesti leži kompleksna disregulacija imunološkog sustava do koje dolazi zbog utjecaja genetskih i okolišnih čimbenika. Ipak, još smo daleko od jasne slike mehanizama koji predisponiraju dijete za razvoj bolesti, pogoršanje simptoma ili za dobar odgovor na pojedini oblik liječenja. Cilj ovoga projekta stoga je u krvi, stolici, slini i sinovijalnoj tekućini bolesnika otkriti različite epigenetske i proteinske biomarkere te odrediti vrijednost osnaženog muskuloskeletnog ultrazvuka (engl. power-doppler ultrasound) i različitih kliničkih pokazatelja u otkrivanju ranih promjena i predviđanju tijeka bolesti. U istraživanju će sudjelovati 17 bolesnika s nediferenciranim artritisom (NA) i 33 bolesnika s razvijenim JIA koji će biti praćeni tijekom dvije godine. U više vremenskih točaka ispitat će se epigenetski mehanizmi (metilacija, histonska modifikacija) regulacije ključnih čimbenika transkripcije i fosfataza koji se povezuju s razvojem bolesti te izražaj nekodirajućih RNA. Nadalje, u više navrata će se provesti i analize proteoma pomoću masene spektometrije, a odabrani proteini analizirati će se pomoću komplementarnih metoda. Rezultati ovog sveobuhvatnog projekta pružit će nam bolji uvid u kompleksne mehanizme u podlozi bolesti te otkriti potencijalne epigenetske, proteinske i disbiotičke biomarkere koji će nam omogućiti ranije postavljanje dijagnoze te bolje klasificiranje bolesti i predviđanje odgovora na liječenja. Naposljetku, dobiveni rezultati mogli bi nam omogućiti i otkrivanje novih načina liječenja ove nepredvidive bolesti.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

childARTHRITISevolve

IP-2016-06-4771

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 897.926,00