izvor podataka: poirot

Naziv

Genetički i epigenetički biomarkeri urođene imunosti u KOPB-u i karcinomu pluća

nije evidentirano

Opis projekta

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) i tumori pluća vodeći su uzroci smrtnosti u svijetu. Usko su povezani i dijele zajedničke faktore rizika, pušenje i genetičku predispoziciju. Naime, samo 20% pušača razvije KOPB ili tumor pluća, dok prisutnost KOPB-a, definiranog smanjenim ekspiratornim volumenom zraka u 1 sekundi (FEV1), povećava rizik nastanka tumora pluća za 4 do 5 puta. Mehanistička povezanost KOPB-a i tumora pluća još uvijek je nedovoljno poznato, vjerojatno zbog heterogene kliničke slike obje bolesti. Urođeni imunološki odgovor neophodan je za održavanje zdravlja pluća i tkivne homeostaze, no nekontrolirana upala povezuje se s nastankom KOPB-a i tumora pluća. Stanice dišnog epitela i imunosne stanice eksprimiraju različite receptore za specifično prepoznavanje određenih uzoraka (eng. pattern recognition receptors, PPR) koji su sudjeluju u reakciji urođenog imunološkog odgovora na patogene i molekule koje mogu oštetiti tkivo. Poznato je da je dugotrajna i opsežna upala dovoljan rizični faktor za nastanak KOPB-a i karcinoma pluća. Međutim, još uvijek je potpuno nepoznato kako je genetička raznolikost receptora urođene imunosti povezana s regulacijom upale u plućima i dišnim putevima i kako ti procesi doprinose razvoju KOPB-a i nastanku tumora na molekularnoj i staničnoj razini. Također, histološka i molekularna heterogenost tumora pluća samog po sebi, otežava naše razumjevanje karcinogeneze i liječenja obje bolesti. Obzirom na veliku učestalost i snažnu povezanost KOPB-a i tumora pluća i nepostojanje adekvatne terapije za obje bolesti, identifikacija specifičnih genetičkih varijanti i rasvjetljavanje njihove uloge u bolesnim stanjima pridonijeti će liječenju bolesti na osobnom nivou. Stoga su specifični ciljevi predloženog projekta sažeti u dva radna područja: 1. Identifikacija genetičkih i epigenetičkih faktora rizika zajedničkih KOPB-u i tumorima pluća 2. Utvrđivanje mehanističke poveznice KOPB-a i TP-a uzimajući u obzir ulogu receptora urođene imunosti

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

LungInflaCare

IP-2016-06-1441

25.05.2017

24.05.2021

nije evidentirano

HRK 993.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama