izvor podataka: poirot

Novi molekularni mehanizmi kao mete ciljanih terapija: Interakcije molekula mikroRNA i signalnog puta Hedgehog-GLI u seroznom karcinomu jajnika

nije evidentirano


Serozni karcinom jajnika je gorući klinički problem (visoka smrtnost zbog dijagnoze u poodmakloj fazi bolesti) čija molekularna podloga još nije dovoljno istražena. Naša dosadašnja istraživanja pokazala su promijenjenu aktivnost signalnog puta Hedgehog-GLI (Hh-Gli) u tumorima jajnika koji je normalno aktivan tijekom embriogeneze i u ranom razvoju, dok u odraslom organizmu u tumorima može biti aberantno aktivan. Pokazali smo da aberantna aktivnost tog signalnog puta u karcinomima ovarija nije rezultat ni mutacija niti epigenetskih promjena na razini hipermetilacije promotora najznačajnijih regulatora signalnog puta. Daljnji smjer istraživanja su molekule mikroRNA (miRNA), male nekodirajuće dvolančane molekule RNA, koje imaju ključnu ulogu u post-transkripcijskoj regulaciji genske ekspresije. Naši preliminarni rezultati ukazuju na postojanje povezanosti glavnih komponenti Hh-Gli puta i molekula miRNA. Želimo kroz profile miRNA i genske ekspresije pronaći molekule miRNA karakteristične za serozni karcinom jajnika visokog gradusa. Nadalje, in vitro i in vivo metodama želimo provesti funkcionalno testiranje interakcija molekula miRNA i njihovih ciljnih gena te utjecaj izmijenjene ekspresije molekula miRNA na fenotip tumorskih stanica. Krajnji cilj projekta je pronaći nove ciljne mete koje bi doprinijele boljoj prognozi, boljim budućim terapijama kao i pojašnjavanju složenih molekularnih interakcija. Naša je hipoteza da promjene u izražaju molekula miRNA vezane uz signalni put Hh-Gli doprinose nastanku seroznog karcinoma jajnika.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

MIRnaGLI

IP-2016-06-1268

02.05.2017

01.05.2019

nije evidentirano

HRK 499.623,00