izvor podataka: poirot

Naziv

Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske

nije evidentirano

Opis projekta

Emergentne arbovirusne infekcije značajan su uzrok morbiditeta i mortaliteta. Iako većina infekcija prolazi asimptomatski, u nekih se bolesnika arbovirusne infekcije očituju teškom kliničkom slikom neuroinvazivne bolesti. Dok je uloga virusa krpeljnog encefalitisa (KEV), virusa Zapadnog Nila (VZN) i Toscana virusa (TOSV) u etiologiji neuroinvazivnih bolesti poznata, uloga Usutu virusa (USUV), Zika virusa (ZIKV), dengue virusa (DENV) i chikungunya virusa (CHIKV) još uvijek nije dovoljno istražena. U Hrvatskoj se godišnje prijavljuje prosječno 200 slučajeva seroznih meningitisa/encefalitisa od kojih u 80-90% nije dokazana etiologija. To se posebno odnosi na emergentne viruse koji nisu uključeni u rutinsko dijagnostičko testiranje. Isto tako, nisu dovoljno istražene kliničke i epidemiološke značajke arbovirusnih infekcija. Određivanje seroprevalencije u ljudi i životinja te prisutnosti virusa u vektorima vrlo su dobri pokazatelj cirkulacije i proširenosti arbovirusnih infekcija na nekom području. Ovo interdisciplinarno (''Jedno zdravlje'') istraživanje uključit će bolesnike s kliničkom slikom neuroinvazivne bolesti s područja kontinentalne Hrvatske, oboljele u sezoni prijenosa arbovirusa. Istražit će se učestalost neuroinvazivnih arbovirusa: KEV, VZN, USUV, TOSV, DEVN, CHIKV, ZIKV određivanjem virusne RNA u likvoru/urinu te protutijela u serumu, definirati kliničke i molekularno epidemiološke značajke arbovirusnih infekcija. Nadalje, definirat će se rasprostranjenost arbovirusnih infekcija određivanjem seroprevalencije u asimptomatskih osoba i sentinel životinja (konji, domaća perad) te prisutnost virusa u vektorima (komaraci/krpelji). Moguća detekcija novih arbovirusa omogućit će razjašnjenje etiologije u bolesnika oboljelih od neuroinvazivnih bolesti. Definiranje molekularno-epidemioloških značajki doprinijet će boljem razumijevanju epidemiologije arbovirusnih infekcija kao i unaprjeđenju ciljanih javnozdravstvenih mjera prevencije i suzbijanja arbovirusnih bolesti.

nije evidentirano

Ključne riječi

Arbovirusi, neuroinvazivne infekcije, prevalencija, molekularna epidemiologija, Hrvatska

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

CRONEUROARBO

IP-2016-06-7456

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 968.380

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama