izvor podataka: poirot

Naziv

Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43

Mild repetitive traumatic brain injury: a model-system to study TDP-43-mediated neuropathology and neuroinflammation

Opis projekta

Repetitivna blaga traumatska ozljeda mozga (engl. mild traumatic brain injury, mTBI) mogla bi biti povezana s proteinopatijom Tar DNA-vezujućeg proteina 43 (TDP-43) te klinički s razvojem kronične encefalopatije. Novija istraživanja ukazuju na prisutnost poremećaja u regulaciji TDP-43 u frontotemporalnoj lobarnoj degeneraciji (FTLD), amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS) te drugim neurodegenerativnim poremećajima. Iako se repetitivna mTBI već dugo smatra čimbenikom rizika za pojavu demencija i ALS-a, patološka podloga još uvijek nije jasna. Prema novijim podatcima te našim preliminarni rezultatima, naša je hipoteza da repetitivna mTBI uzrokuje citosolno povećanje i agregaciju TDP-43 u središnjem živčanom sustavu (SŽS), što bi moglo biti uključeno u modulaciju dugotrajnog upalnog odgovora te posljedičnu neurodegeneraciju, a time i predispoziciju SŽS-a za razvoj FTLD/ALS. U ovom projektu koristit će se klinički relevantan model repetitivne mTBI. Radit će se testovi ponašanja, biokemijske i histološke metode, in vivo imaging te inovativne, stanično specifične, proteomske analize. Predloženi su sljedeći specifični ciljevi: 1. Istražiti u kojoj je mjeri repetitivna mTBI povezana s disregulacijom TDP-43, neuroinflamacijom, neurodegeneracijom te razvojem TDP-43 posredovanih FTLD/ALS fenotipova u WT i TDP-43 transgeničnih miševa. 2. Razviti sustav za in vivo imaging, koji će služiti za analize neuroinflamatornog odgovora izazvanog repetitivnom mTBI, u mišjem modelu, u realnom vremenu. 3. Istražiti stanično-specifične molekularne karakteristike mikroglije nakon repetitivne mTBI u WT i TDP-43 transgeničnih miševa. Očekujemo da će rezultati ovog projekta omogućiti bolje razumijevanje patoloških promjena posredovanih TDP-43 i neuroinflamacijom u SŽS-u. Dodatno, jednom okarakteriziran mišji model za in vivo vizualizaciju mikroglioze u TBI/FTLD/ALS, bit će jedinstveno oruđe za analizu patologije te traženje meta za učinkovitu farmakoterapiju ovih bolesti.

Ključne riječi

amyotrophic lateral sclerosis, frontotemporal lobar degeneration, inflammation, repetitive mild traumatic brain injury, TDP-43, transgenic mouse

Znanstveno-istraživački projekti

TDP-43repTBI

IP-2016-06-4602

01.06.2017

31.08.2021

nije evidentirano

HRK 972.500

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama