izvor podataka: poirot

Naziv

Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika

nije evidentirano

Opis projekta

Cilj istraživanja je ispitati učinke različitih čimbenika rizika iz različitih domena u razvoju problema u ponašanju djece osnovnoškolske dobi koristeći longitudinalni nacrt istraživanja. Ovo istraživanje se temelji na podacima slučajno odabranih 165 parova djece i roditelja iz 15 vrtića iz urbanog središta u Istočnoj Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u dvije točke mjerenja, s godinom dana razmaka (Pilot studija). Konkretno, prvi val (T1) Pilot studije proveden je između svibnja 2015. i veljače 2016. godine. Drugi val (T2) se trenutačno provodi. Djeca uključena u Pilot studiju su iz dvije dobne kohorte, (svibanj-prosinac) 2009. i (siječanj-svibanj) 2010, a oko polovice njih su dječaci (51%). Pilot studija će se koristiti kao prva dva vala sadašnjeg istraživanja. Sadašnje istraživanje imat će tri dodatna vala prikupljanja podataka, odnosno T3, T4 i T5. S obzirom na raspored istraživanja u Pilot studiji, T3, T4 i T5 bi trebali početi u svibnju 2017, svibnju 2018. i svibnju 2019. godine. U odnosu na Pilot istraživanje, sadašnje istraživanje će ispitati i učinke genetskih čimbenika (tj. MAOA) na probleme u ponašanju kod djece. Kako bismo postigli ovaj cilj radit ćemo u multidisciplinarnom timu (tri psihologa, pedagog i specijalist za genetiku). Koristeći se snagama longitudinalnog istraživanja, sadašnje istraživanje će ispitati učinke rizičnih/zaštitnih čimbenika na kasniji razvoj djeteta. Konkretno, ciljevi istraživanja su ispitati: (1) nezavisni doprinos i moderatorske/medijacijske učinke izvršnih funkcija, individualnih obilježja, roditeljskih postupaka, ranih iskustava, te genetskih čimbenika na objašnjenje problema u ponašanju djece školske dobi; (2) kratkoročnu i dugoročnu korisnost ispitivanih varijabli za predviđanje budućih socijalnih i ponašajnih ishoda kod djece, te (3) heterotipski kontinuitet ispitivanih varijabli tijekom prijelaza iz predškolske (Pilot studija) u školsku dob (sadašnje istraživanje), uzimajući u obzir homotipski kontinuitet.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ECLAT

IP-2016-06-3917

10.01.2017

09.01.2020

nije evidentirano

HRK 346.635,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama