izvor podataka: poirot

Željeznodobni ženski identiteti u južnom dijelu Karpatske kotline

nije evidentirano


Cilj predloženoga projekta o razdoblju željeznoga doba, poduzetoga od strane arheologije u suradnji s antropološkim i arheometalurškim istraživanjima, naglasak stavlja na proučavanje različitih aspekata željeznodobnih (ŽD) ženskih društvenih identiteta koji se jedino mogu rekonstruirati iz arheoloških podataka. U projektu je predviđeno istraživanje zajedničkih modela, uz korištenje trenutnih interdisciplinarnih mogućnosti, koji se odnose na proučavanje rodnoga koncepta, što će predstavljati inovativnu aktivnost i značajan napredak u istraživanju ŽD zajednica u južnom dijelu Karpatske kotline (KK). Ženski identitet sastavljen je od višestrukih značajki koje su združene kako bi stvorile individualnu osobnost. Za vrijeme života pojedinac ima različite društvene identitete, čak i po nekoliko u isto vrijeme. Žene za vrijeme ŽD u južnom dijelu KK postaju posebno vidljive na osnovi arheoloških nalaza koji pokazuju razvoj brojnih karakterističnih predmeta. Naše trenutne spoznaje o položaju i ulozi žena većinom potječu iz istraživanja groblja koja nude prilično točnu sliku o svakodnevnom životu ŽD zajednica. Za vrijeme ŽD u KK uobičajeno je kako su pokojnice bile pokopane u svakodnevnoj nošnji i s osobnim nakitom koji se, s nalazima pršljena, smatraju kao iznimno jasan rodni prikaz. Projekt predstavlja kompleksnu studiju poznatih ŽD ženskih pokopa sa šest groblja u promatranom području na osnovi roda, dobi i grobnih priloga koje mogu obogatiti naše spoznaje o ŽD društvu na mnogo načina, pri čemu se posebna pažnja posvećuje funkcionalnoj analizi kombinacija u grobovima koje prikazuju različite lokalne ŽD zajednice te višestruke identiteta jedne osobe. Funkcionalna analiza, odnosno kako su različiti elementi nošnje i nakita organizirani i udruženi u različite kombinacije, pruža pouzdane podatke o načinima koje su različiti pojedinci i/ili zajednice odabirali kako bi vizualno prikazali vlastite identitete i društvene odnose.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

FEMINE

IP-2016-06-1749

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 594.500,00