izvor podataka: poirot

Naziv

Rekonstrukcija prapovijesnog (od neolitika do brončanog doba) načina života na području Hrvatske – multidisciplinarni pristup

nije evidentirano

Opis projekta

Svrha ovog projekta jest istražiti kompleksan set bioloških, društvenih i kulturnih promjena i procesa koji su se odvijali na području Hrvatske između ranog neolitika i kasnog brončanog doba (6000.-1000. god. pr. Kr.) kroz sveoubuhvatno multi- i interdisciplinarno istraživanje ljudskih bioloških ostataka koje kombinira klasične arheološke i bioarheološke metode s najsuvremenijim tehnikama kao što su analize stabilnih izotopa i drevne DNA, radiološke i geometrijsko-morfometrijske analize, radiokarbonsko datiranje i mikroCT skeniranje. Istraživanjem će biti obuhvaćeno 20 prapovijesnih arheoloških nalazišta iz svih krajeva Hrvatske s 400 kostura (300 kosturnih i 100 paljevinskih ukopa). PASTLIVES projekt će obraditi slijedeća istraživačka pitanja: a) populacijska kretanja, demografija i društvena organizacija; b) populacijska genetika; c) prehrana i opće zdravlje; d) namjerno nasilje i sukobi. Spomenuta pitanja biti će proučavana kroz korištenje dva glavna pristupa: a) regionalni, i b) temporalni, tj. projekt će uvidjeti postoje li regionalne i kronološke razlike u određenim biološkim pokazateljima kao što su prosječna životna dob, očekivani životni vijek, prehrana i opće zdravstveno stanje između proučavanih prapovijesnih populacija. Uz to, dobiveni podaci usporedit će se na temelju spola te dobnih i socijalnih skupina kako bi se provjerilo je li neka od ispitivanih kategorija bitno utjecala na kvalitetu života analiziranih osoba. Kako bi se dobio još bolji uvid u istraživane fenomene rezultati dobiveni ovim istraživanjima usporedit će se sa sličnim podacima iz Mađarske. Predloženi pristup će omogućiti bolje razumijevanje i dobivanje jasnije slike o različitim aspektima prapovijesnog života (i smrti) kao što su populacijska struktura, pogrebne prakse i običaji, pojava nasilja, prehrana, mobilnost i seobe na području Hrvatske ali i u širem europskom kontekstu.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

PASTLIVES

IP-2016-06-1450

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 592.450

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama