izvor podataka: poirot

Naziv

Transformacija rada u posttranzicijskoj Hrvatskoj

nije evidentirano

Opis projekta

Na tragu kontinuiranog praćenja postsocijalističkih procesa predloženi projekt u hrvatsku etnologiju i kulturnu antropologiju uvodi subdisciplinu antropologije rada. Unutar interdisciplinarnog okvira oslonjenog na recentna postignuća europske antropologije, antropologije (post)socijalizma, antropologije rada, kritičkih studija rada, ekonomske antropologije itd., predložena konceptualna i neposredna etnografska istraživanja usredotočit će se na radnu svakodnevicu građana posttranzicijske Hrvatske. Istraživanja će pratiti dinamiku promjena i prilagodbi radne i životne ekonomije kroz efekte koji su u posttranzicijskoj Hrvatskoj dramatično promijenili iskustvo rada te će propitati nove kulturne imaginarije vezane uz ideju rada i projekciju budućnosti. Metodološki, projekt se temelji na empirijskim, etnografskim istraživanjima koja će se provesti na odabranim lokalitetima u Dalmaciji, Istri, Slavoniji, Baniji i u Zagrebu. Suradnici projekta TRANSWORK će, kvalitativnom metodom polustrukturiranih intervjua, razgovarati s informatorima o njihovim očekivanjima, ukoliko su zaposleni, o životu bez rada onih koji nisu zaposleni, o njihovom viđenju budućnosti, ali i o njihovim sjećanjima na rad i život kakav je nekad bio. Osim empirijskog dijela, projekt će se baviti i praćenjem koncepata i prakse rada u društvenopovijesnom kontinuitetu (od socijalističkog razdoblja do postsocijalističke periferije i krize neoliberalizma). Na osnovi arhivskih i teorijskih istraživanja, ali i izravnom metodom usmjerenih intervjua, ispitat će se koncepti, vrijednosti i praksa tradicionalnih modela rada koji sežu u socijalističko nasljeđe radničkog etosa te tranzicije industrijskog u aktualni, uslužni sektor djelatnosti.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

TRANSWORK

IP-2016-06-7388

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 480.370

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama