izvor podataka: poirot

Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja

nije evidentirano


Opći je cilj projekta odrediti narav i značajke racionalnosti shvaćene kao kriterij ispravnog zaključivanja. Područje istraživanja čini prostor između jakog normativnog standarda racionalnosti određenog formalnim logičkim pravilima i istraživanja koja nastoje izvesti norme zaključivanja na temelju stvarnog ponašanja ljudi pri rješavanju deduktivnih zadataka. Fokus istraživanja oslanja se na logicistički pristup racionalnosti koji će biti podvrgnut provjeri s obzirom na ponašanje subjekata prilikom svakodnevnog zaključivanja. Kako bi se ostvario taj cilj istraživačke su aktivnosti usmjerene na istraživanja vezana uz četiri teme: 1) Prirodni jezik kao medij za deduktivno zaključivanje. Ako su logička pravila barem djelomično normativna za ispravno zaključivanje, važan je podcilj istražiti mogućnosti izražavanja i zrcaljenja logičkih operatora u prirodnome jeziku. 2) Uloga individualnih razlika u svakodnevnom zaključivanju. Istaknuta je značajka svakodnevnoga zaključivanja da subjekt zahvaća deduktivni problem u skladu s onim kako ga razumije, stoga je moguća aktivacija različitih mehanizama zaključivanja. Prihvatljivost ove hipoteze značajno će utjecati na raspravu o postojanju jedinstvenog standarda racionalnosti. 3) Racionalnost u kontekstu društvenih interakcija, posebno u argumentacijskom procesu. Argumentacijski je proces bitno određen oblikovanjem i procjenjivanjem argumenata, što od sudionika zahtijeva dijeljenje istih komunikacijskih i deduktivnih pravila. 4) Pitanje kritičkoga mišljenja određuje područje istraživanja u kojem će sva ranije spomenuta pitanja biti sažeta, analizirana i testirana u kontekstu različitih područja svakodnevnoga života te će dobiveni rezultati poslužiti za formuliranje regulativnih uputa za moguće unaprjeđenje vještina kritičkoga mišljenja. Najznačajnijim se doprinosom projekta može smatrati pokušaj određenja dobro usklađenog standarda racionalnosti smještenog između ideala logičkih pravila i prakse svakodnevnoga zaključivanja.

nije evidentirano


racionalnost, logika, zaključivanje, prirodni jezik, argumentacija, kritičko mišljenje

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

RACIO

IP-2016-06-2408

15.03.2017

14.03.2020

nije evidentirano

HRK 447.993,00