izvor podataka: poirot

Naziv

Fizika mnogočestičnih sustava - iskorištavanje svijeta kompleksnosti

nije evidentirano

Opis projekta

Kompleksni sustavi karakterizirani su izranjajućim pojavama koje se u hijerarhiji skala pojavljuju vrlo daleko od onih skala koje karakteriziraju međuodnose između pojedinačnih sastavnica tih sustava. Zato takve pojave, vrlo različitih uzroka, konstantno privlače pažnju znanstvene zajednice. Bez obzira na inherentnu raznolikost, različite teme vezane za fiziku kompleksnih sustava dijele neke zajedničke koncepte i principe. Razumijevanje takvog fizikalnog bogatstva zahtijeva razvoj integrativnog teorijskog pristupa, sposobnog tretirati probleme istovremeno preko različitih polja istraživanja. Osnovna ideja ovoga projekta je ostvarivanje široke strategije istraživanja, birajući probleme koji su izrazito aktualni unutar međunarodnih istraživanja, uz istovremeno održavanje bliske veze s eksperimentalnim rezultatima. Projekt se bavi izranjajućim pojavama u mnogočestičnim sustavima karakteriziranim jakim međudjelovanjem, neredom i/ili izvanravnotežnim stanjem. Predmeti predloženog istraživanja kreću se od specifičnih materijala od posebnog interesa u polju kondenzirane materije, do bioloških sustava, čije se funkcije u prirodnom okruženju u pravilu ostvaruju u izvanravnotežnim stanjima. Projekt je organiziran u tri radna paketa (WP), pri čemu se svaki od njih usredotočuje na jednu od klasa mnogočestičnih sustava u kojima se opažaju izranjajuće pojave. To su sustavi s jakim međudjelovanja, sustavi s neredom i sustavi izvan ravnoteže. Svaki WP je organiziran je u različite zadaće, koje iako su specifične za određeni WP dijele ujedno i značajan stupanj komplementarnosti, osiguravajući koherentnost i međupovezanost između WP-ova. Osim specifičnih znanstvenih doprinosa, namjera projekta je omogućiti i značajnu konsolidaciju teorijskih istraživanja na Institutu za fiziku, uključujući poboljšano okruženje za mlade istraživače. Podrška HrZZ-a projektu je stoga od ključne važnosti za održanje međunarodne kompetitivnosti članova tima, kao i za otvaranje novih perspektiva.

nije evidentirano

Ključne riječi

jaka međudjelovanja, nered, neravnotežna dinamika, kompleksni sustavi, izranjajuće pojave

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

COMPLEX_ORBIS

IP-2016-06-7258

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 951.806,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama