izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije

Solution chemistry routes towards complex multiferroic materials

Opis projekta

Kako su i feromagnetizam i feroelektricitet ključni u mnogim aspektima moderne tehnologije, zahtjevi za materijalima koji pokazuju oba svojstva predstavljaju značajnu fundamentalnu i tehnološku važnost. Ipak, kad se u jednofaznom materijalu pojavljuje dva ili više fero-uređenja, njihovo međudjelovanje može proizvesti novi učinak koji se manifestira kao električna polarizacija uslijed primjene magnetskoga polja ili, obratno, magnetizacija uslijed primjene električnog polja. Glavni je cilj projekta SOLFERROMAT dizajniranje tri nova tipa funkcionalnih multiferoičnih spojeva: i) metaloorganskih spojeva perovskitne strukture ABX3 (A = amin-kation, B = prijelazni metal, X = organski ligand) ii) hibridne organsko-anorganske perovskitne strukture ABX4 (A = amin-kation, B = prijelazni metal, X = halogeni element) i iii) kompleksnih dvostrukih ili pojedinačnih perovskita tipa A2B(Te/W)O6 ili A3B2(Te/W)O9 (A = laki dvovalentni metal, B = prijelazni metal). Principi moderne koordinacijske kemije koji uključuju sol-gel postupak, mehanokemiju i mehanokemiju potpomognutu otapalom bit će korišteni za dizajniranje novih materijala za pohranu podataka, poglavito za spintronske uređaje. Pažljivo organizirani slijed sinteza, karakterizacija i mjerenja magnetskih, električnih i magnetoelektričnih svojstava omogućit će postizanje ovoga cilja. Predložena metodologija za karakterizaciju struktura i svojstava novih materijala jest sinergija tehnika korištenih u trima disciplinama: koordinacijskoj kemiji, fizici kondenzirane tvari i znanosti o materijalima. Glavni je cilj projekta poboljšati istraživanje povezivanjem kristalnog inženjeringa s fizikom i kemijom materijala kako bi se otkrili materijali novih funkcionalnih multiferoičnih svojstava.

Ključne riječi

Multiferroics, Tellurates, Tungstates, Metal-organic framework, Structure

Znanstveno-istraživački projekti

SOLFERROMAT

IP-2016-06-3115

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 978.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama