izvor podataka: poirot

Naziv

Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija

nije evidentirano

Opis projekta

Post-translacijske modifikacije događaju se nakon biosinteze proteina, mijenjaju svojstva proteina te proširuju njihov funkcionalni repertoar i regulaciju. ADP-ribozilacija proteina je reverzibilna post-translacijska modifikacija u kojoj se adenozin difosfat (ADP)-ribozni dio iz nikotinamid-adenin-dinukleotida (NAD) prenosi na ciljni protein. To je evolucijski očuvan proces koji kontrolira važne stanične procese kod eukariota. ADP-ribozilacija je otkrivena i kod nekoliko vrsta bakterija, ali su njezina regulacija i fiziološka važnost kod bakterija vrlo slabo istražene. Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da ADP-ribozilacija sudjeluje u regulaciji proizvodnje antibiotika u modelnoj bakteriji iz roda Streptomyces, S. coelicolor. Streptomiceti su uobičajene bakterije tla poznate kao glavni proizvođači velikog broja različitih prirodnih bioaktivnih spojeva, posebno antibiotika. U okviru ovog projekta ćemo identificirati i opisati proteine odgovorne za stavljanje i skidanje proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterije S. coelicolor i razjasniti stanične i metaboličke putove koje ova modifikacija kontrolira. Razumijevanje procesa ADP-ribozilacije kod streptomiceta trebalo bi nam omogućiti bolju manipulaciju i kontrolu metabolizma kod ovih iznimno važnih industrijskih mikroorganizama. Zbog očuvanosti proteina uključenih u proces ADP-ribozilacije, nove spoznaje do kojih dođemo kroz ovaj projekt trebale bi biti primjenjive i na druge bakterijske vrste, a u nekim aspektima potencijalno i na ljude.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ADPRIBAC

IP-2016-06-4242

01.03.2017

28.02.2021

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama