izvor podataka: poirot

Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima

nije evidentirano


Flavonoidi, polifenolne biomolekule s antioksidativnom aktivnošću prepoznate su kao potencijalno novi terapeutici neurodegenerativnih bolesti. Osim što mehanizam antioksidativnog učinka flavonoida do danas nije u potpunosti razjašnjen, mogućnosti njihove terapeutske primjene smanjuje i slaba topljivost u vodi te kemijska nestabilnost pri fiziološkim uvjetima, koja se javlja prilikom primjene farmaceutskih proizvoda. Moguće rješenje je ugradnja flavonoida u nanočestice (NČ) kao nosače. Cilj predloženog projekta je riješiti problem slabe topljivosti u vodi i kemijske nestabilnosti dostavom flavonoida ugrađenih u NČ do modelnih membrana i neurona, čime bi se trebali poboljšati njihovi zaštitni učinci. Kako bi potvrdili primjenjivost ovog pristupa, u sklopu predloženog projekta istražit će se i interakcije između NČ i stanica, posebice membrana i NČ, jer su one od iznimne važnosti za unos u stanice i nanotoksičnost. Kao nano-nosači flavonoida koristit će se dvije vrste biorazgradivih mezoporoznih NČ, silike i getita. Mezoporozne magnetske Fe3O4 NČ su odabrane kao kontrolne NČ zbog dokazanih superiornih svojstava ugradnje i otpuštanja lijekova. Kombinacijom komplementarnih eksperimentalnih tehnika, koja do sada nije u potpunosti iskorištena u području nanobiotehnologije (mikroskopija atomskih sila, spektroskopija sila, infracrvena spektroskopija s oslabljenom totalnom refleksijom, dinamičko raspršenje svijetlosti, mikrokalorimetrija), predloženi projekt će u konačnici omogućiti detaljne informacije o utjecaju veličine, oblika, naboja i hidrofobnosti NČ s ugrađenim flavonoidima na modelne membrane i neurone, posebice u uvjetima oksidativnog stresa. Također, informacije o naboju te promjeni strukturnih i nanomehaničkih svojstava modelnih odnosno neuronskih membrana će omogućiti razvoj novih, poboljšanih terapeutika za neurološke poremećaje izazvane oksidativnim stresom.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

NanoFlavNeuroProtect

IP-2016-06-8415

15.04.2017

14.04.2021

nije evidentirano

HRK 955.940,00