izvor podataka: poirot

Naziv

Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje

nije evidentirano

Opis projekta

Nanomedicina kao područje primjene nanotehnologije u razvoju zaštite zdravlja ima veliki utjecaj na razvoj inovativnih medicinskih tretmana i terapija. Primjena nanočestica (NP) ima ogroman potencijal za učinkovitiju isporuku lijekova i gena, u razvoju fluorescentnih i kontrastnih dijagnostičkih alatki u medicini. ... Međutim, opsežna in vivo primjena NP zahtijeva iscrpnije istraživanje fizikalno-kemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u biološkim uvjetima. Takvo 'nano-bio' sučelje obuhvaća dinamičke fizikalno-kemijske interakcije, te kinetiku i termodinamiku razmjene između površine nanočestica i bioloških površina. ... Nemoguće je potpuno opisati sve čimbenike značajne za to sučelje, ali su za daljnji razvoj nanomedicine nužne dodatne informacije o specifičnim interakcijama nanočestica s bioaktivnim komponentama prisutnim u živim stanicama i tkivima. Glavni cilj predloženog NanoFaceS projekta je pružiti nove informacije o prirodi ''nano-bio 'sučelja između metalnih teranostičkih nanomaterijala i biomolekula koje sadrže sumpor (S-biomolekula), a koje imaju važnu i kompleksnu funkcionalnu ulogu u živim sustavima. ... Modelni sustav NanoFaceS projekta čini (i) skup nanočestica s jezgrom od srebra, zlata i željezovog oksida, različitih fizikalno kemijskih svojstava (veličine, površinskog naboja i kemijskog sastava) i (ii) šest važnih S-biomolekula: cistein, glutation, metalotionein, albumin i inzulin. ... Konceptualni temelj predloženog projekta jest multimetodološki i multidisciplinarni pristup koji će pružiti nove uvide u prirodu specifičnih bioloških interakcija NP sa S-biomolekulama. Projekt će na taj način značajno doprinijeti znanju potrebnom za daljnji razvoj nanomedicinskog područja. ... ... ...

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

NanoFaceS

IP-2016-06-2436

15.03.2017

14.03.2021

nije evidentirano

HRK 904.820

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama