izvor podataka: poirot

Naziv

Opterećenja vjetra i mora na energetske konstrukcije

nije evidentirano

Opis projekta

Vjetroturbine i pučinske platforme su izložene ekstremnim vremenskim uvjetima uključujući djelovanje vjetra, mora i valova. Da bi se produljio njihov vijek trajanja i povećala učinkovitost nužno je pažljivo analizirati utjecaje opterećenja okoliša na te objekte i predložiti odgovarajuća inženjerska rješenja. Uočeno je da su opterećenja vjetra, valova i mora na pučinske energetske objekte prethodno uglavnom bila analizirana odvojeno. Također se aerodinamička opterećenja na vjetroturbine u blizini brdovite obale i otoka bitno razlikuju od opterećenja na ravnom terenu i otvorenoj pučini, a karakteristike mahovitih vjetrova su u velikoj mjeri nepoznate u inženjerskim krugovima. Uz modelska laboratorijska ispitivanja, važan alat predstavljaju i računalne simulacije, u kojima trenutno nije moguće adekvatno reproducirati karakteristike atmosferske turbulencije. Sukladno navedenom vrlo aktualne istraživačke teme su: a) karakterizacija ekstremnih opterećenja i odziva vjetroturbina i platformi istovremeno uzrokovanih vjetrom, valovima i morskim strujama, b) aerodinamička opterećenja vjetroturbina u blizini brdovitog terena, c) karakteristike turbulencije mahovitog vjetra bure u obliku prikladnom za inženjersko projektiranje konstrukcija, d) metodologija računalne simulacije atmosferskog graničnog sloja i primjena na proračun opterećenja vjetroturbina i platformi. Da bi se navedeni ciljevi u potpunosti ostvarili u radu će biti korištene napredne istraživačke metode uključujući mjerenja u prirodi, laboratorijske eksperimente, računalnu mehaniku i dinamiku fluida. Budući da se integralna opterećenja vjetra, valova i morskih struja na energetske konstrukcije u potpunosti mogu analizirati isključivo kroz suradnju različitih grana znanosti i tehnike, istraživačka grupa u okviru ovog projekta na jedinstveni način uključuje stručnjake iz područja strojarstva, građevine, meteorologije i pomorske tehnike.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

WESLO

IP-2016-06-2017

01.04.2017

31.03.2021

nije evidentirano

HRK 997.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama