izvor podataka: poirot

Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće

nije evidentirano


Udobnost i antibakterijska svojstva tekstila za izradu odjeće koja priliježe uz kožu i obuće, za određenu vrstu i razinu aktivnosti te uvjete okoline, u najvećoj su mjeri određeni vrstom sirovine, strukturom i svojstvima tekstilnog plošnog proizvoda/kože, vrstom dorade te formom gotovog proizvoda odjeće/obuće koji se nosi. Kako bi se dobile nove spoznaje i dublje rasvijetlile povezanosti udobnosti i antibakterijskih svojtava sa svojstvima proizvoda, od sirovine, pređe, sirovog te sirovog i antibakterijski obrađeno pletiva, proizvesti će se triko predene nekonvencionalne pređe (rotorska i aerodinamička) iz umjetnih celuloznih vlakana, SIRO pređa iz viskoznih vlakana i prstenasta pređa iz pamuka poznatih karakteristika. Finoća svih predenih pređa je iz 10 tex × 2 (Nm100/2), dok je finoća SIRO pređe 10 tex × 2 (Nm100/2). Plesti će se pletiva u različitim vezovima. U pletiva za čarape dodavati će se PA multifilamentne pređe. Izraditi će se uzorci gotove kože (goveđa i teleća) za unutarnje dijelove gornjišta radne i zaštitne obuće, koji će biti obrađeni različitim vrstama štavila. Analizirati će se 3 uzorka, natur crust, doštavljeni crust uz istovremenu obradu antimikrobnim sredstvima te bojadisani crust uz nadoštavu i antimikrobnu obradu. Na svim uzorcima, pletiva te na uzorcima koža, odrediti će se objektivni parametri termofiziološke udobnosti (otpor prolazu topline i otpor prolazu vodene pare). Antimikrobna aktivnost svih uzoraka pletiva (antimikrobno tretirana) i koža, odrediti će se prema 3 vrste bakterija (A. baumannii, S. aureus i E. coli) koje se mogu naći u normalnoj fiziološkoj flori kože čovjeka, a koje mogu biti oportunistički patogeni. Odrediti će se i termofiziološka udobnost čarapa te radno zaštitne obuće proizvedene u domaćim tvornicama na Termalnom stopalu. Na jednom broju uzoraka kože (kromne i sintetske štave) provesti će se Komet test.

nije evidentirano


Udobnost, pletivo, celuloza, nekonvencionalna pređa, bakterije, zaštita, obuća, koža, kompoziti

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ComforMicrobTexFoot

IP-2016-06-5278

01.03.2017

31.12.2021

nije evidentirano

HRK 724.100,00