izvor podataka: poirot

Naziv

Evaluacijski sustav za ublažavanje CO2

nije evidentirano

Opis projekta

Naftna i plinska industrija je energetski visoko-intenzivna te proizvodi velike količine CO2. U Hrvatskoj, pored aktivnosti naftne kompanije, termoelektrana i toplana koji se mogu smatrati tzv. točkastim izvorima CO2, manje kompanije ne primjenjuju novije, efikasnije tehnologije. Takve tehnologije moguće je unaprijediti i pri istraživanju i proizvodnji nafte i plina (upstream). Analiza ostvarivosti primjene novih metoda i tehnologija dala bi temelj za dalja istraživanja i analize mogućnosti smanjenja CO2 u ostalim sektorima. Potrebno je izraditi alat u vidu online aplikacije za početne procjene primjene metoda u smislu računanja energije, emisija i troškova bez mjera i istih parametara nakon primjene neke od dostupnih metoda. Na temelju cjelovite sheme za balansiranje električne i toplinske energije, kao i kretanja emisija CO2 i logistike plina vezano uz upstream aktivnosti, analizirale bi se prvo nepostojeće komponente, s ciljem procjena mjera smanjenja emisija CO2 u atmosferu. Pri tome su prisutna dva suprotstavljena cilja s gledišta sveukupne društvene koristi, a to su: (1) maksimiranje smanjenja emisija CO2 (i ostalih ekvivalentnih emisija) u atmosferu s obzirom na investicije, relativno u odnosu na scenarij „bez mjera“ (2) maksimiranje sveukupne neto sadašnje vrijednosti (NPV) kao rezultat investicija u projekte smanjenja CO2 Dva suprotstavljena cilja vode do rješavanja problema metodom višekriterijske optimizacije, s ciljem pronalaska optimuma opće društvene koristi. Nakon gore opisane analize, izradit će se generički proračuni svakog analiziranog elementa koji bi se modularno mogli uključivati u novi dizajn pojedinih procesa. Zajedno s izrađenom relacijskom bazom prikupljenih podataka, takvi algoritmi bi radili u obliku online aplikacije te omogućili inicijalne analize primjene pojedinih metoda u drugim sektorima i otvoreni pristup informacijama i analizama.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ESCOM

PKP-2016-06-6917

01.04.2017

31.03.2019

nije evidentirano

HRK 647.360

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama