izvor podataka: poirot

Naziv

Zelene tehnologije u sintezi heterocikličkih spojeva

nije evidentirano

Opis projekta

Zelene metode sinteze u organskoj kemiji posljednjih godina postaju sve popularnije među znanstvenicima, koji ovim ekološki prihvatljivim načinom pokušavaju zamijeniti konvencionalne metode sinteze. Sinteza u eutektičkim otapalima, kao i sinteza uz pomoć mikrovalova su danas vrlo zastupljene u organskoj kemiji i mogu se okarakterizirati kao „zelene metode“ zbog malog utroška energije, kratkog reakcijskog vremena, upotrebi netoksičnih otapala, itd. Nadalje, eutektička otapala su netoksična i okolišno prihvatljiva otapala, lako se sintetiziraju iz biorazgradivih komponenti i pokazuju brojne prednosti u odnosu na konvencionalna organska otapala. Upravo zbog navedenih prednosti u odnosu na konvencionalne metode sinteze, osobito vezano za utjecaj na okoliš i ekološki aspekt, ove metode će se koristiti za sintezu nekih keterocikličkih spojeva na bazi kumarna, kinazolinona i piridina s potencijalnom biološkom aktivnošću. Glavni cilj ovog projekta je razviti ekološki prihvatljive metode sinteze važnih bioaktivnih heterocikličkih spojeva. Projekt će se uključivati 1) Sintezu derivata kinazolinona, 2) Knoevenagelovu kondenzaciju i 3) Sintezu derivata piridina, reakcije koje se svakodnevno provode u brojnim istraživačkim laboratorijima. Svakodnevno provođenje ovih reakcija konvencionalnim putem uzrok je povećanoj upotrebi, generiranju i odlaganju štetnih tvari, što ima golem negativan učinak na okoliš. Zelene metode u ovom slučaju su više nego dobrodošle. Stoga će se sve gore opisane reakcije optimirati i provesti u eutektičkim otapalima, uz miješanje i grijanje ili u kombinaciji s mikrovalovima i ultrazvukom. Na projektu će raditi dva doktoranda, u okviru svojih tema doktorskog rada, svaki na specifičnoj vrsti spojeva.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

GREENNESS

UIP-2017-05-6593

01.01.2018

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 1.434.439

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama