izvor podataka: poirot

Naziv

Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline

nije evidentirano

Opis projekta

Fenolni spojevi oleuropein i hidroksitirosol smatraju se glavnim aktivnim spojevima lista masline za koje je dokazano antikancerogeno, protuupalno i antimikrobno djelovanje. Oleuropein i hidroksitirosol, ali i ostali fenoli, imaju specifičnu ulogu u zaštiti bilja i povećanju otpornosti na fitopatogene gljive što može biti od presudne važnosti za održivi uzgoj maslina općenito. Fenoli i polifenoli su sveprisutni spojevi u biljkama koji igraju važnu ulogu u obrambenom mehanizmu biljke domaćina u odnosu na filamentozne gljive. Važnost fenola, pored povećanja otpornosti biljke na patogene, očituje se i u proizvodnji funkcionalne hrane i nutraceutika te lijekova na prirodnoj bazi za liječenje oralnih bolesti. Potreba za pronalaskom novih terapijskih postupaka u liječenju patoloških stanja usne šupljine dovela je do povećanog interesa za upotrebu prirodnih supstrata.Dokazano je da poljoprivredna praksa može povećati sadržaj fenola u listu masline. Samo je nekoliko istraživanja do sada bilo usmjereno na proučavanje utjecaja mineralne ishrane na sastav fenola u listu masline. U ovom projektu planira se provesti cijeli niz eksperimenata kako bi se utvrdio utjecaj određenih mineralnih hraniva (N, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu i B) i elicitora (fosfit i kalijev silikat) na sastav fenola u listu masline kod različitih sorata. Također ocijenit će se i utjecaj prethodnog odabranog mineralnog hraniva ili elicitora, koji se pokaže kao najučinkovitiji u povećanju razine fenola, na razvoj bolesti paunovo oko koje uzrokuje fitopatogena gljiva Venturia oleaginea (sin. Spilocaea oleaginea). Razvoj bolesti pratit će se na tretiranim maslinama u polju ili kontroliranim uvjetima u plasteniku. Učinak najboljeg tretmana bit će ispitan kroz kvalitetu maslinovog ulja na sorti Leccino uzgajanoj na različitim terroirima. U okviru ovog projekta također se planiraju provesti predklinička i klinička istraživanja utjecaja ekstrakta lista masline na kandidijazu usne šupljine.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

PhytoFarmOL

UIP-2017-05-8464

01.12.2017

30.11.2022

nije evidentirano

HRK 1.999.950

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama