izvor podataka: poirot

Formalno rasuđivanje i semantike

nije evidentirano


Projekt će uspostaviti novu istraživačku grupu u području matematičke logike, s ciljem uspostave suradnje među istraživačima čiji dosadašnji rezultati su pretežno teorijski s istraživačima koji su se u dosadašnjem znanstvenom radu fokusirali na primjene. Stoga je naglasak projekta na međusobnoj komunikaciji i diseminaciji, kao i usavršavanju doktoranada koji će se od samog početka znanstvene karijere poticati da razviju ovaj interdisciplinarni pogled. Sadržajno, cilj projekta je međusobno obogaćivanje teorijske i primijenjene logike s naglaskom na primjene logike u računarstvu, ali i obratno, primjene računalnih alata u logičkom i matematičkom istraživanju. Drugi cilj je primjena logike u konkretnim problemima lingvistike ili, općenitije, kognitivnih i informacijskih znanosti, pa i interdisciplinarnih područja u kojima se preklapaju ekonomija i matematika (teorija igara, teorija društvenog izbora). Na prvi pogled vrlo formalna i teorijska disciplina, logika je izrazito primjenjiva, a iznenađuje primjena istih ili sličnih logičkih sistema, osobito modalne logike, u vrlo različitim područjima. Formalizacija donosi pojmovnu preciznost i jasnoću, što omogućuje sigurnost u dokazivanju novih spoznaja, ali i rasvjetljuje kompleksnost problema i otkriva nova pitanja koja u neformalnom rasuđivanju mogu ostati skrivena. Teorijski aspekti projekta obuhvaćaju: 1) istraživanje izražajne snage formalnih jezika metodama teorije modela, 2) adekvatnost i potpunost, odlučivost i složenost logičkih sistema, osobito modalne logike, 3) istraživanje mogućnosti razvoja apstraktne teorije formalnih semantika. Aspekti primjene su: 1) razvoj, istraživanje i formalizacija matematičkih modela za probleme drugih disciplina, 2) razvoj i implementacija algoritama, 3) otkrivanje veza među pitanjima iz prividno različitih područja preko srodnih formalizacija. Projekt predviđa interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju.

nije evidentirano


matematička logika, modalna logika, teorija modela, logika u računarstvu, formalno rasuđivanje

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

FORMALS

UIP-2017-05-9219

01.12.2017

30.11.2022

nije evidentirano

HRK 1.122.500,00