izvor podataka: poirot

Naziv

Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine

nije evidentirano

Opis projekta

U razdoblju između 1300. i 1600. godine drvorezbari su imali važan udio u oblikovanju i razvoju umjetničke produkcije u Europi. no na prostoru sjevernog Jadrana njihova je uloga u povijesno-umjetničkim istraživanjima često bila zanemarena. Sačuvane umjetnine važan su dio sakralnih prostora i svjedoče nam o važnosti njihove uloge u crkvenim obredima. Promjene u liturgiji uvjetovali su nestanak značajnog dijela drvenih predmeta sakralne namjene, no dio baštine se ipak sačuvao. Zbog osjetljivog drvenog materijala sklonog propadanju, ali i zbog promjena estetike sačuvan je manji broj predmeta svjetovne namjene. Ipak, oni nam govore u prilog značaja drvorezbarstva u svakodnevnom životu, a mogu nam biti važan izvor podataka o brojnim drvorezbarskim radionicama koje su zadovoljavale potrebe stanovništva i u duhovnom i u svjetovnom životu. Osnovni cilj projekta je omogućiti nove spoznaje o drvorezbarstvu i drvorezbarima koji su djelovali na prostoru sjevernog Jadrana odnosno Kvarnera, kvarnerskih otoka i Istre u razdoblju od 1300. do 1600. godine. Većina građe gotovo je potpuno zanemarena te je istraživanje nužno kako bi se u cjelovitom katalogu objedinili svi podaci. Važan dio istraživanja bit će pozicioniranje djelatnosti kasnosrednjovjekovnih i renesansnih drvorezbara u širi kontekst europske umjetnosti, u prvom redu drvorezbarske djelatnosti ostvarene na prostoru Apeninskog poluotoka i Srednje Europe. Rezultat osnovnog cilja projektnog prijedloga je cjeloviti uvid, baziran na temeljnim istraživanjima, o drvorezbarstvu i drvorezbarima koji su djelovali na prostoru sjevernog Jadrana, kako bi se pridonijelo valorizaciji i boljem očuvanju i čuvanju drvene skulpture i namještaja obuhvaćenog u predloženom projektnom prijedlogu. Također, rezultat osnovnog cilja projektnog prijedloga je uspostavljena istraživačka grupa mladih istraživača koji će razvijati istraživačku metodologiju i promicati značaj drvorezbarske baštine radi njene zaštite i društvene valorizacije.

nije evidentirano

Ključne riječi

drvorezbarstvo, drvena skulptura, Kvarner, Istra, srednji vijek, renesansa

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ArsLigneAdriatica

UIP-2017-05-6356

01.03.2018

28.02.2023

nije evidentirano

HRK 618.717

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama