izvor podataka: poirot

Naziv

Laboratorij za geoprostorne analize

nije evidentirano

Opis projekta

Osnovni cilj projekta je uspostava Laboratorija za geoprostorne analize (GAL) pri Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru te okupljanje interdisciplinarnog tima znanstvenika iz različitih znanstvenih polja (geografija, arheologija, geodezija, agronomija). Osnovna svrha GAL-a je provođenje znanstvenih istraživanja, edukacija mladih istraživača, primjena novih znanja i tehnologija te razvoj inovativnih metoda istraživanja. Prva faza uspostave usmjerena je na opremanje laboratorija s najsuvremenijim uređajima uz istovremeno usavršavanje istraživačkog tima. Primjenom GIS-a u kombinaciji sa korištenjem tehnologije daljinskih istraživanja (bespilotna letjelica, 3D-skener, LiDAR, infracrvena kamera, termalna kamera itd.) omogućava se proučavanje određenog procesa ili pojave u krupnom mjerilu, pri čemu su sve karakteristike promatranog objekta mjerljivo, odnosno kvantitativno opisane. Stoga je drugi cilj ovog projekta usmjeren na primjenu geoprostornih analiza u primijenjenim istraživanjima kroz (a) razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotoka (b) razvijanje novog metodološkog pristupa u proučavanju jaruga i (c) pronalaženje praktičnih rješenja kroz primjenu geoprostornih analiza u arheologiji i agronomiji. Ostvarenje navedenih ciljeva i izvedeni rezultati pokazali bi primjenjivost i opravdanost laboratorija u daljnjim znanstvenim istraživanjima. Jedinstveni doprinos ostvarenja ovog projekta očituje se u tome da bi GAL predstavljao prvi laboratorij za geoprostorne analize u RH koji će biti usmjeren na usavršavanje te promociju i edukaciju mladih znanstvenika kroz njihovo uključivanje u rad laboratorija. Znanstveni doprinos ovog istraživanja iskazati će se kroz pisanje dvije doktorske disertacije, čiji je osnovni cilj istraživanja izrada prvog plana održivog upravljanja sedrotvornim vodotocima te razvoj novog metodološkog koncepta za proučavanje jaruga.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

GAL / GAL

UIP-2017-05-2694

06.03.2018

05.03.2023

nije evidentirano

HRK 1.365.469

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama