izvor podataka: poirot

Glikozilacija serumskog transferina kao faktor u mehanizmu prijenosa željeza

nije evidentirano


Projekt obuhvaća temeljno istraživanje utjecaja glikozilacije transferina, glavnog prenositelja željeza u ljudskom organizmu, na ravnotežu i kinetiku vezivanja željeza. Znanstveni ciljevi ovog projekta su: 1. određivanje konstanata ravnoteže vezivanja željeza za različite glikoforme transferina, 2. određivanje redukcijskog potencijala željeza vezanog u različitim glikoformama transferina te 3. određivanje kinetike i mehanizma vezanja i otpuštanja željeza iz različitih glikoformi transferina. Većina transferina su topljivi glikoproteini koji se sastoje od jednog lanca sa 700 aminokiselinskih ostataka i glikanskog dijela heretogene strukture i različitog sadržaja sijalinske kiseline. Tijekom fizioloških ili patofizioloških promjena u organizmu dolazi do post-translacijskih promjena u glikozilaciji transferina, pri čemu udio nesijaliniziranog transferina postaje značajno povišen. Promjene u razmjerno velikom glikanskom dijelu transferina mogu imati značajan utjecaj na konstantu vezivanja željeza te na vezivanje za transferinski receptor ciljnih stanica. Mehanizam vezivanja i otpuštanja željeza povezan je s njegovim redukcijskim potencijalom koji ovisi o različitim faktorima (npr. pH, sinergijski anion, itd.), a promjenom glikozilacije transferina također može doći i do značajne promjene redukcijskog potencijala te promjena u kinetici vezivanja ili otpuštanja željeza. Projekt osigurava preduvjete za znanstvenu izvrsnost i razvoj samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika poboljšanjem uvjeta rada u smislu opreme i drugih resursa te uklanjanja prepreka njihovoj mobilnosti. Provedbom projekta također će ojačati njihov kapacitet za povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU i ostalih financijskih izvora te omogućiti održivost i proširenje znanstvene djelatnosti uspostavljene grupe.

nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

GlyMech

UIP-2017-05-9537

01.02.2018

31.01.2023

nije evidentirano

HRK 2.147.000,00