izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže

nije evidentirano

Opis projekta

Grafička tehnologija je polje iz grane tehničkih znanosti s visokim stupnjem primjenjivosti u sustavima koji se naslanjaju na tehnološke napretke u području računarskih znanosti i inženjerstva i znanosti o materijalima. Specifičnost ovog istraživačkog područja jest upravo dvosmjerna veza između digitalnog okruženja koje se odnosi na manipulaciju i obradu slikovnih informacija i „realnog“ okruženja u kojem se navedene informacije reproduciraju koristeći različite materijale. Ovo istraživanje se provodi s ciljem razvoja modela za povećanje efikasnosti izrade i funkcionalnosti grafičke ambalaže. Navedeni cilj postići će se kroz provođenje grupa aktivnosti koje bismo mogli podijeliti u četiri osnovne skupine: - Razvoj i evaluacija metode za zamjenu kromatskih boja akromatskom komponentom(GCR) - Razvoj metode za implementaciju digitalnog vodenog žiga kao sredstva zaštite grafičke reprodukcije - Karakterizacije grafičkih materijala i razvoj funkcionalnih premaza te analizom njihovih utjecaja karakteristika na višebojnu reprodukciju - Razvoj i ocjena matematičkog modela koji će povezati utjecaj elemenata modulacije slikovne informacije i karakteristika materijala te oplemenjivanja otisaka na mehanička svojstva i vizualnu percepciju reprodukcije Očekuje se da će rezultati ovog istraživanja doprinijeti povećanju konkurentnosti proizvodnje ambalažnog proizvoda, uz istovremeno povećanje funkcionalnosti kroz implementaciju zaštitnih elemenata u slikovni zapis te oplemenjivanje materijala poboljšavajući mu mehanička svojstva te vizualnu percepciju. Dodatni aspekt projektnog prijedloga je razvoj istraživačkog kapaciteta kroz uvođenje mladih znanstvenika u istraživački proces te njihovo usavršavanje kroz doktorski studij, pripremu publikacija te prezentacijom rezultata i diskusiji sa stručnjacima iz područja na znanstvenim skupovima.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

MEGA

UIP-2017-05-4081

15.02.2018

14.02.2023

nije evidentirano

HRK 1.006.900

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama