izvor podataka: poirot

Naziv

Alternativna veziva za beton: razumijevanje mikrostrukture za predviđanje trajnosti

Alternative binders for concrete: understanding microstructure to predict durability

Opis projekta

Ukupna proizvodnja cementa u 2015. godini iznosila je 4,6 milijarde tona, što iznosi oko 626 kg cementa po stanovniku, količina veća od ukupne potrošnje hrane po stanovniku. Ako građevinska industrija nastavi s ''poslovanjem kao i obično'', s obzirom na očekivani brzi rast populacije i predviđenu povećanu proizvodnju, u 2050. godini samo proizvodnja cementa će doprinijeti oko 24% ukupne globalne emisije CO2. Kako bi se istovremeno zadovoljila potreba ljudi za urbanizacijom i europski ciljevi zaštite prirodnih resursa i smanjenja emisija, postoji snažna motivacija za razvoj održivih građevinskih rješenja s manjim utjecajem na okoliš, sukladnih sedmom osnovnom zahtjevu za građevinske radove - održivom korištenju prirodnih resursa. Alternativni veziva za beton (ABC) predstavljaju novu generaciju građevinskih materijala, temeljenih na industrijskom otpadu i dosada neiskorištenim materijalima, koji su održiva i ekonomska alternativa klasičnom Portland cementu. Da bi se postigla gotovo potpuna zamjena cementa, od najveće je važnosti koristiti temeljnije pristupe istraživanju alternativnih veziva, omogućujući razumijevanje materijala na više razina (nano-mikro-makro). Istodobno, kako bi se osigurala upotreba ovih alternativnih materijala u praksi, potrebno je koristiti napredne analitičke instrumentalne metode i pouzdane modele za procjenu životnog vijeka kao odgovor na pitanja koja se tiču dugoročne trajnosti ABC u agresivnom okolišu. Ciljevi projekta su: osnivanje istraživačke skupine kao centra izvrsnosti za istraživanja, razumijevanje i korelaciju mikrostrukture i trajnosti alternativnih veziva za beton; osposobljavanje za samostalno korištenje naprednih analitičkih instrumentalnih metoda, koje pruža regionalna mreža instrumentarija; te obučavanje od strane međunarodnih centara znanja i izvrsnosti u specifičnom istraživačkom području. Nakon projekta ABC istraživačka skupina će biti održiva kroz konkurentno sudjelovanje u europskom istraživačkom prostoru.

In 2015, the total mass of cement produced was 4,6 billion tonnes. This is equivalent to about 626 kg of cement/per capita, a value higher than the amount of human food consumption. In a case where construction industry continues with “business as usual”, taking into account the expected production increase, in 2050 cement industry alone will contribute to 24% of total global CO2 emission. To meet the people’s need for urbanisation and at the same time satisfy European goals for protection of natural resources and lowering emissions, there is a strong motivation to develop more sustainable construction solutions with a lower environmental impact and in line with 7th basic requirement for construction works -sustainable use of natural resources. Alternative binders for concrete present a new generation of construction materials based on industrial waste and unused materials that are sustainable and economic alternative to ordinary Portland cement. The aim of the project is to establish research group as a centre of expertise for multiscale research of durability and microstructure of alternative construction materials, capable to autonomously use advanced analytical techniques provided by regional instrumentation network and trained by international centres of knowledge and excellence in the field.

Ključne riječi

alternativna veziva, održivost, mikrostruktura, trajnost, napredne tehnike

alternative binders, sustainability, microstructure, durability, advance techniques

Znanstveno-istraživački projekti

ABC

UIP-2017-05-4767

01.02.2019

01.02.2024

nije evidentirano

HRK 2.147.489

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama