izvor podataka: poirot

Naziv

Eksperimentalna i numerička istraživanja mehanizama u nesaturiranim geomaterijalima

nije evidentirano

Opis projekta

Rastrošba, kao degradacija stijene pod izravnim djelovanjem uvjeta okoliša i ljudske aktivnosti u razdoblju inženjerske skale vremena, je ključan proces koji nadzire druge geomorfološke, ekološke i društvene procese i zbivanja. Meke stijene poput lapora, vrlo rasprostranjene u području Mediterana, posebno su podložne rastrošbi. Pod djelovanjem čimbenika rastrošbe meke stijene se degradiraju sve do sitnozrnog materijala, uz što su vezani problemi održivosti okoliša te stabilnosti, nosivosti i trajnosti. Prema novijim znanstvenim spoznajama, značajan doprinos razvoju rastrošbe daje proces diferencijalnog usisa i njime izazvanog diferencijalnog bubrenja, koji se javlja u nesaturiranim uvjetima. Posljedica diferencijalnog bubrenja je razvoj vlačnih i posmičnih naprezanja koja dovode do rastrošbe. Stoga je cilj ovog projekta istražiti i modelirati mehanizme rastrošbe s aspekta usisa, te povezati dobivene spoznaje s brojnim istraživanjima čimbenika rastrošbe prikupljenim sustavnim radom na Fakultetu u prethodnom razdoblju. Posmična čvrstoća i deformabilnost u nesaturiranim uvjetima za zadano stanje sukcije, kao i karakteristične krivulje sadržaja vode u tlu ovisno o naprezanju (SDSWCC-Stress Dependent Soil Water Characteristic Curve), odredit će se eksperimentalno sofisticiranom istraživačkom opremom na još neispitanim materijalima meke stijene iz obalnog područja RH. Istovremeno će se provesti i sva popratna ispitivanja te povezati nova i postojeća baza podataka. Dobiveni rezultati ugradit će se u postojeći numerički model (Plaxis), a dodatno će se razviti i novi numerički model temeljen na diskretnom pristupu koji može obuhvatiti mehanizam loma u geomaterijalima u nezasićenim uvjetima protoka. Time bi se unaprijedilo područje poznavanja mehanizama rastrošbe u geomaterijalima općenito i omogućila održiva projektna rješenja. Novu vrijednost predstavlja i formirana istraživačka grupa s potrebnim resursima.

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

UNSAT1

UIP-2017-05-3429

01.03.2018

28.02.2023

nije evidentirano

HRK 1.435.121

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama