izvor podataka: poirot

Fitotoksičnost nanosrebra: mehanizmi akcije i interakcije u stanicama duhana

Nanosilver phytotoxicity: mechanisms of action and interaction in tobacco cells


Male dimenzije nanočestica (NPs), rezultiraju jedinstvenim kemijskim i fizikalnim značajkama, zbog čega se one proizvode u velikim količinama i koriste u različitim proizvodima. Zbog široke upotrebe nanosrebra (AgNPs), najzastupljenijeg nanomaterijala koji ima protubakterijska i protugljivična svojstva, raste zabrinutost glede mogućih štetnih učinaka na okoliš. Do sada je objavljeno nekoliko toksikoloških studija na česticama AgNP, no još uvijek je teško donijeti konačne zaključke o njihovoj toksičnosti. AgNPs su sklone (bio)transformaciji, koja mijenja njihova svojstva i još uvijek nije jasno potječe li toksičnost od samih nanočestica ili od otpuštenih iona Ag+.

The small size of nanoparticles (NPs) result in unique chemical and physical properties, which is why they are produced in large quantities and used in a variety of products. Due to the widespread use of nanosilver (AgNPs), the most abundant nanomaterial that has antibacterial and antifungal properties, there is growing concern about possible adverse effects on the environment. So far, several toxicological studies on AgNP particles have been published, but it is still difficult to draw definitive conclusions about their toxicity. AgNPs are prone to (bio) transformation, which changes their properties and it is still not clear whether the toxicity comes from the nanoparticles themselves or from the released Ag + ions.


nanosrebro, biotransformacija, biomarkeri, stanična ultrastruktura, omotači, oksidacijski stress, proteomika, mehanizmi toksičnosti

nanosilver, biotransformation, biomarkers, cellular ultrastructure, envelopes, oxidative stress, proteomics, mechanisms of toxicity

Znanstveno-istraživački projekti

NanoPhytoTox

IP-2014-09-6488

01.05.2016

30.04.2021

nije evidentirano

HRK 845.000,00