izvor podataka: poirot

Naziv

Lipidi hrane, spol i dob u patogenezi metaboličkog sindroma

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

DietMetSyn

IP-2016-06-3163

01.12.2017

30.11.2021

nije evidentirano

HRK 996.700,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama