izvor podataka: poirot

Naziv

Diamantoidni sustavi s heteroatomima – priprava i primjena u razvoju naprednih materijala

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

diamantoidi, napredni materijali, organska sinteza, kavezasti spojevi, policiklički ugljikovodici, polifunkcionalizacija, alkilni derivati

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

DiamMat

UIP-2017-05-9653

01.09.2018

31.08.2023

nije evidentirano

HRK 1.225.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama