izvor podataka: poirot

Naziv

Razvoj postupaka kosimulacija programskih alata za primjenu mekog računarstva u elektroenergetici

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

COPESOC

UIP-2017-05-8572

25.05.2018

24.05.2023

nije evidentirano

HRK 1.596.660

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama