izvor podataka: poirot

Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovih antitumorskih i antipatogenih djelovanja

nije evidentirano


S ciljem razvoja novih kemijskih entiteta sa snažnim i selektivnim antitumorskim, antibakterijskim i antitripanosomskim učinkom, predlažemo dizajniranje i sintezu novih purinomimetika primjenom strategije dizajniranja lijekova, poput bioizosterije i izmjene skeleta kod kojih se atomi dušika u aromatskom prstenu zamjenjuju atomom ugljika ili drugim heteroatomom. Derivati strukturno srodni purinima povezat će se s drugom farmakofornom jedinicom preko različitih premosnica kako bi se odredio njihov utjecaj na interakciju s molekulskom metom, a time i na biološku aktivnost. Radi ispitivanja moguće prednosti održivih sintetskih metoda u odnosu na tradicionalni pristup, uz klasične će se sintetske metode izabranih reakcija provesti i nekonvencionalne, poput mehanokemijskih i protočnih reakcija provedenih u mikroreaktoru. Kako bi se ostvario cilj predloženog projekta, nužno je koordinirano provođenje sinteze i optimiranje struktura, zajedno s metodama dizajniranja spojeva i ispitivanja njihovih bioloških djelovanja. Potom će se provesti antipatogena i citostatska ispitivanja s posebnim naglaskom na dodatna ispitivanja novopripravljenih spojeva na izabrane kemorezistentne tumorske stanične linije i bakterijske kliničke sojeve koji su rezistentni na postojeće antibiotike. Nadalje, za najdjelotvornije spojeve provest će se istraživanja molekulskog mehanizma djelovanja usmjerena na polinukleotide (DNA/RNA), odnosno enzime odabrane analizom in silico. Na temelju rezultata bioloških ispitivanja, ciljanim će se strukturnim modifikacijama optimirati strukture odabranih spojeva kandidata u svrhu poboljšanja njihove biološke aktivnosti i ADMET svojstava. Očekujemo da će u konačnici projekt rezultirati novim predvodnim spojevima sa selektivnim i učinkovitim antipatogenim, odnosno citostatskim djelovanjem, koji neće biti toksični, i koji će zadovoljiti potrebne kriterije za sljedeću fazu optimiranja predvodnog spoja.

nije evidentirano


purinski bioizosteri, benzimidazol, benzotiazol, 1,2,3-triazol, antitumorska, antibakterijska, antitripanosomska aktivnost

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

PurBioCaPa

IP-2018-01-4682

01.12.2018

30.11.2022

nije evidentirano

HRK 998.200,00