izvor podataka: poirot

Naziv

Kombinatorički objekti i kodovi

Combinatorial Objects and Codes

Opis projekta

Ključne riječi

kombinatorički dizajn, graf, Hadamardova matrica, konačna grupa, kod

Znanstveno-istraživački projekti

COCo

IP-2018-01-6732

01.01.2019

31.12.2022

nije evidentirano

HRK 980.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama