izvor podataka: poirot

Naziv

Kolektivna dinamika u magnetoelektricima

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ColDynaMo

IP-2018-01-2730

01.10.2018

30.09.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama