izvor podataka: poirot

Kolektivna dinamika u magnetoelektricima

nije evidentirano


nije evidentirano


nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

ColDynaMo

IP-2018-01-2730

01.10.2018

30.09.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000,00