izvor podataka: poirot

Naziv

Predplanirana i reaktivna agilnost; razvoj i validacija specifičnih metoda mjerenja, utvrđivanje faktora utjecaja i učinkovitost transformacijskih postupaka

nije evidentirano

Opis projekta

Poznata je važnost agilnosti u sportu, ali je u skorije vrijeme prepoznata njena važnost i izvan natjecateljskog sporta. Utvrđeno je postojanje dva manifestacijska oblika agilnosti: pred-planirane agilnosti (CODS) i reaktivne agilnosti (RAG). Ciljevi projekta su: (i) razviti testove za mjerenje RAG i CODS, (ii) utvrditi faktore utjecaja na RAG i CODS, (iii) provjeriti učinkovitost transformacijskih programa (treninga) u razvoju RAG i CODS; za sportaše i kliničku populaciju. Uzorak ispitanika činiti će sportaši i klinička populacija (svi stariji od 18 godina). Skupinu sportaša činiti će podskupine: rukometaši (n = 60; 50% žena), košarkaši (n = 60; 50% žena), vaterpolisti (n = 60; 50% žena) i igrači fustala (n = 60; 50% žena). Kliničku populaciju činiti će osobe starije od 50 godina koje će se nalaziti na postoperativnom tretmanu nakon operativnog zahvata zamjena zgloba ili artroskopske operacije koljena (n=100; 50% žena). Zavisne varijable biti će novokonstruirani testovi RAG i CODS. Nezavisne varijable biti će antropometrijske mjere i mjere sastava tijela (za sve skupine), mjere brzine, sile, eksplozivne snage i reaktivne snage (za sportaše). Najprije će se razviti i validirati testovi RAG i CODS temeljeni na bežičnim tehnologijama. Potom će se utvrditi povezanost nezavisnih i zavisnih varijabli. Konačno, provjeriti će se efikasnost specifičnih treninga u razvoju RAG i CODS. Metode obrade rezultata uključivati će procjenu metrijskih karakteristika testova, univarijatne i multivarijatne analize povezanosti nezavisnih i zavisnih varijabli, te analize za procjenu učinkovitosti treninga. Radit će se o jednom od prvih istraživanja u svijetu u kojem će se razviti testovi za mjerenje RAG i CODS u različitim sportovima, koje će sistematski istražiti problem RAG i CODS kod analizirane kliničke populacije, te koje će istražiti učinkovitost treninga RAG i CODS. Projekt će imati izravnu primjenu u sportskom treningu i postoperativnoj rehabilitacijskoj praksi.

nije evidentirano

Ključne riječi

testovi, prediktori, povezanost, utjecaj, agilnost otvorene vještine, agilnost zatvorene vještine

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

RAG&CODS

IP-2018-01-8330

01.10.2018

30.09.2022

nije evidentirano

HRK 560.102

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama