izvor podataka: poirot

Naziv

Biokemijski odgovori površinskog sloja oligotrofnog područja Jadranskog mora na atmosfersko taloženje

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

atmosfersko taloženje, površinski (mikro)sloj mora, Jadransko more, fitoplankton, hranjive soli, organska zagađivala, tragovi metala, površinski film

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

BiREADI

IP-2018-01-3105

29.10.2018

28.10.2022

nije evidentirano

HRK 1.000.000

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama