izvor podataka: poirot

Naziv

Studija važnosti spinskih međudjelovanja kao osnova za nove pristupe u istraživanju materijala

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

dekoherencija spina elektrona, molekulski magneti,rotacijska i translacijska dinamika u tekućinama, ESR, HF-ESR

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

SPES

IP-2018-01-3168

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 1.039.253

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama