izvor podataka: poirot

Naziv

Dinamika defekta u nanomaterijalima: istraživanje putem eksperimenata s ionskim tragovima

nije evidentirano

Opis projekta

nije evidentirano

Ključne riječi

brzi teški ion, ionski trag, defekt, RBS/c, Ramanova spektroskopija, AFM, grafen

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

DyNaMITE++

IP-2018-01-2786

01.11.2018

31.10.2022

nije evidentirano

HRK 998.000,00

Podaci o financiranjima

Podaci o institucijama

Podaci o osobama