izvor podataka: poirot

Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa

nije evidentirano


Predloženi znanstveni projekt usmjeren je na dizajn i razvoj novih i učinkovitih derivata benzazola kao antioksidansa s antitumorskom aktivnošću koji će biti dio antitumorske terapeutske strategije temeljene na inhibiciji ROS-a. Projekt je multidisciplinaran i okuplja interdisciplinarnu skupinu istraživača čija zajednička sinergija treba voditi do ostvarenja glavnih ciljeva projekta. Projekt će se sastojati od tri glavna cilja, uključujući sintezu i strukturnu karakterizaciju derivata benzazola, računalna istraživanja i određivanje biološke aktivnosti. Tijekom projekta sintetizirat će se mala biblioteka derivata benzazola, a dodatno će ovo zajedničko istraživanje rezultirati optimizacijom benzazolskog skeleta što bi trebalo osigurati bolju aktivnost i optimirana svojstva odabranih vodećih spojeva kao antioksidativnih i antitumorskih agensa. Računalna kemija i QSAR modeliranje omogućit će strukturnu optimizaciju odabranih vodećih spojeva. Biološka ispitivanja uključivat će in vitro metode za određivanje antioksidativne aktivnosti. Dodatno, odabranim spojevima odredit će se antiproliferativna aktivnost in vitro na humane stanice karcinoma. Da bi se dodatno objasnili mehanizmi biološkog djelovanja vodećih spojeva, provest će se procjena razine ROS-a u stanicama i mitohondrijima, analiza oksidativnih oštećenja DNK te procjena ekspresije proteina. Jedan od ciljeva projekta bit će i razvoj manje toksičnih derivata kao potencijalnih fluorescentnih proba za detekciju biomakromolekula. Zaključno, predstavljeno istraživanje temelji se na zajedničkim istraživanjima različitih institucija uključujući istraživače iz različitih znanstvenih područja. Predloženi projekt temelji se na istraživanju u području medicinske kemije, s naglaskom na moguća daljnja ciljana istraživanja kao i daljnji razvoj naše znanstvene skupine na međunarodnoj razini.

nije evidentirano


sinteza, benzazoli, računalna kemija, antioksidativna aktivnost, antitumorska aktivnost

nije evidentirano

Znanstveno-istraživački projekti

AntioxPot

IP-2018-01-4379

01.12.2018

30.11.2022

nije evidentirano

HRK 994.000,00